Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21,

fax č. 033/321 25 23