Všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva (napr. ochranná známka, dizajny, fotografie a pod.) k produktom značky By Upsalla, publikovaným na stránke www.Byupsalla.sk a súvisiacich stránkach, sú vo vlastníctve MisHe s.r.o.  Akékoľvek neoprávnené používanie a/alebo napodobňovanie produktov zn. By Upsalla je zakázané. Akákoľvek výroba a/alebo distribúcia výrobkov, ktoré sú vďaka svojej podobnosti s výrobkami zn. By Upsalla spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny s výrobkami By Upsalla, sú zakázané. 

Všetky fotografie uverejnené na stránke www.Byupsalla.sk sú výhradným majetkom Ing. Michaela Heriban a akékoľvek zneužitie a kopírovanie je zakázané!

Akékoľvek parazitovanie na povesti značky By Upsalla a/alebo na výrobkoch By Upsalla je zakázané a v prípade zistenia bude sankcionované.