V tejto kategórii nájdete tovar s výrobnou vadou alebo iným defektom. Opis vady je v popise produktu. Na tovar v tejto kategórii sa nedá uplatniť reklamácia!

Žiadna položka